Pierwszy numer lwowskiego "Skauta"

W pierwszym numerze lwowskiego "Skauta", który ukazał się 15. października 1911 roku, ogłoszony został konkurs na polską odznakę skautową (str. 8-9).

Nasz pierwszy konkurs.

Rozpisujemy konkurs na polską odznakę skautowąm podając równocześnie rysunek odznaki angielskiej.

Jest to blaszka mosiężna około 8 cm. długości, którą tylko podczas ćwiczeń skaut nosi na ramieniu, a patrolowy i instruktor na kapeluszu. Jej symboliczne znaczenie jest opisane w Scoutingu (str. 159).

Mamy nadzieję, że pomysłowość polska uchroni od ślepego naśladownictwa wzoru angielskiego i stworzy rzecz piękną.

Odznaka powinna być możliwie prosta (gdyż to zmniejszy jej koszt), mieć wyraźny rysunek i motywy skautowe.

Projekty nadsyłać należy do redakcji Skauta do 15 listopada b. r.

Na pierwszą nagrodę przeznaczamy wspaniałą powieść skautową Henryka Sienkiewicza >>W pustyni i w puszczy<<, którą nadeślemy, skoro tylko ukaże się na półkach księgarskich. Nagrodą drugą i trzecią będzie Scouting jako system wychowania młodzieży.

W konkursie brać mogą udział wszyscy.

 

pierwszy numer lwowskiego "Skauta" znaleźć można na stronie Harcerskiej Pracowni Archiwalno-Naukowej