Dolny Śląsk wydaje swoje krzyże harcerskie

Decyzją nr 6/2013 z dnia 6 maja 2013 roku Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej w sprawie wprowadzenia w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP numerowanych krzyży harcerskich i ich ewidencjonowania, w związku z obchodami setnej rocznicy krzyża harcerskiego, Chorągiew Dolnośląska ZHP wprowadziła numerowane krzyże harcerskie zgodne z wizerunkiem opisanym w Statucie ZHP.

wizerunek krzyżaDla celów ewidencjonowania krzyży wprowadzono "Instrukcję ewidencji krzyża harcerskiego, a także powołano pełnomocnika komendanta chorągwi do spraw dystrybucji i ewidencji wprowadzanych krzyży harcerskich. Pierwszym pełnomocnikiem został hm. Marek Stochmiałek.

Zgodnie z wprowadzoną instrukcją, dolnośląski krzyż harcerski oznaczony jest serią (jedna wielka cyfrą alfabetu rzymskiego) i kolejnym numerem w ramach serii (cyfry alfabetu arabskiego). Oznaczenia te umieszcza się na rewersie krzyża harcerskiego, przy czym numer serii umieszcza się na lewym, a kolejne cyfry numeru danej serii na prawym jego ramieniu. Pod słupkiem natomiast umieszczona zostaje litera "D." oznaczającą emitenta.

Krzyże "dolnośląskie" od V serii mają nowy rysunek.

 Pełna treść dokumentu [271 kB]
Instrukcja ewidencji krzyza harcerskiego Choragiew Dolnoslaska 2013.pdf

Pełna treść dokumentu [467 kB]
Decyzja Komendanta.pdf

Pełna treść dokumentu [117 kB]
Dokumenty do Instrukcji.pdf