Marian Miszczuk o krzyżu harcerskim

Historia krzyża harcerskiego jest równie interesująca i równie bogata jak historia całego ruchu harcerskiego, z czego często nie zdają sobie sprawy nawet sami członkowie organizacji harcerskich. Dowodzą tego publikacje Mariana Miszczuka, który zwraca uwagę na zapomniane wątki tej historii.

Epizody z tej historii odnaleźć można w kolejnych tomach serii wydawniczej "Dzieje harcerskich wydawnictw polonijnych i emigracyjnych" wydawanych w Warszawie pod redakcją Wiesława Kukli i Mariana Miszczuka właśnie.

W tomie 3 "Harcerska prasa dla dzieci i młodzieży wydawana w Wielkiej Brytanii w latach 1941-1948" na stronach 53-57 Marian Miszczuk publikuje artykuł "Krzyże harcerskie w Wielkiej Brytanii 1941-1948" tłumaczący m.in., dlaczego na krzyżach bitych z tej samej sztancy raz pojawiają się oznaczenia NK, a raz KN.


W tomie 4 natomiast: "Bibliografia harcerskich emigracyjnych i polonijnych druków zwartych, jednodniówek, kalendarzy i miscellaneów wydanych w latach 1912-2004", w artykule "Krzyż harcerski na tułaczym szlaku. Węgry, Palestyna, Iran, Indie, Afryka 1940-1948" (str. 123-141), autor podaje obszerne informacje na temat wielu wojennych edycji krzyża.

Spod pióra Mariana Miszczuka wyszło także wiele artykułów poświęconych tematowi, które ukazały się na łamach innych periodyków. Dzięki jego życzliwości część z nich możemy zaprezentować w naszym serwisie.

"Z dziejów krzyża harcerskiego (Na uchodźstwie wojennym)
Dziennik Polski, 14 czerwca 1990 r., str. 2

"Krzyż harcerski w czasie najtrudniejszej próby
Materiały historyczne Stowarzyszenia Szare Szeregi, Warszawa, listopad 2004 r., str. 41-45