Krzyż Harcerski 1913-2013 Tomasz Sikorski

Na tę publikację harcerze, a już z pewnością harcerscy kolekcjonerzy, czekali z niecierpliwością od 1991 roku. I doczekali się. W 2014 roku ukazała się kolejna publikacja Tomasza Sikorskiego "Krzyż Harcerski 1913-2013".

Książka to nie tylko katalog wybranych stu modeli krzyża harcerskiego, ale także - jak pisał sam autor - głos skierowany do władz największej organizacji harcerskiej w kraju - Związku Harcerstwa Polskiego - o dołożenie wszelkich starań, aby harcerski krzyż nie utracił należnej mu rangi wynikającej z udokumentowanej przeszłości.

Czym jest najpełniejsze dotychczas opracowanie poświęcone krzyżowi harcerskiemu niech pokaże spis treści publikacji:

 • Krzyż harcerski na ziemiach polskich i w Polsce do zakończenia II Wojny Światowej
  • Konkurs na odznakę dla harcerstwa - krzyż z gwiazdą
  • Krzyż harcerski na ziemiach polskich i w Polsce w latach 1913-1939
  • Krzyż harcerski w Polsce podczas okupacji w latach 1939-1945
 • Krzyż harcerski na "polskich drogach"
 • Krzyż harcerski w Polsce po II Wojnie Światowej
 • Krzyż harcerski na mundurze wojskowym
 • Krzyż harcerski - spór o prawa do znaku w latach 2000-2012
 • Krzyż Honorowego Harcerza Rzeczypospolitej i protektoraty na harcerstwem
 • Krzyż jako obiekt badań i kolekcjonerstwa

Nam miło jest zauważyć, że w tak istotnej publikacji poświęconej krzyżowi harcerskiemu, znalazła się także wzmianka o portalu www.krzyzharcerski.pl.

 


Tomasz Sikorski, "Krzyż harcerski 1913-2013", Warszawa-Kraków 2014
Oficyna Pamiątki Przeszłości - SIKORSKY Tomasz Sikorski, ISBN 978-83-935946-2-7