Ze wschodu? Sygnowany ZHP/nW

Krzyż nieustalonego jednoznacznie pochodzenia - rysunek jak Sikorski 38, ale sygnowany  ZHP/nW.