Współczesna kopia krzyża ZHP w Niemczech

Kopia krzyża wydanego najprawdopodobniej przez Chorągiew ''Bałtyk'' z siedzibą w Fuldzie w Okręgu Południowym ZHP w Niemczech.

Kopia wykonana w celach poglądowych. Oryginał w kolekcji Jacka Nawrockiego.