Współczesna kopia krzyża nieznanego pochodzenia

Kopia krzyża nieznanego pochodzenia, przypisywana okresowi II wojny światowej.

Kopia wykonana w celach poglądowych. Oryginał w kolekcji Jacka Nawrockiego.