X/N - Niemcy - 1946 (?)

Kolejny krzyż wydany w strefach okupacyjnych dla ZHP w Niemczech w nieustalonej lokalizacji. Datowany na prawdopodobnie 1946 rok.

Charakterystyczna nietypowa wypukła seria X/N i prostokątna przewiązka na lilijce z poprzeczną wypukłą linią.