Kolejny krzyż Niemcy 1946 (S.48)

Krzyż wydany w strefach okupacyjnych dla ZHP w Niemczech w nieustalonej lokalizacji. Datowany na prawdopodobnie 1946 rok.

Charakterystyczna nakrętka "Made in Germany". W książce Tomasza Sikorskiego wzór nr 48.