Niemcy - Chorągiew ''Żurawie'' - 1945 (S.44)

Krzyż wykonywany w Chorągwi ''Żurawie'' w Okręgu Północnym ZHP w Niemczech. Charakterystyczny "paskowany" rewers.

 

JAK ROZPOZNAĆ

  Charakterystyczny paskowany rewers.