Niemcy - Ansbach koło Norymbergii - 1946 (S.47)

Krzyż wydany na zlecenie Komendy Okręgu Południowego ZHP w Niemczech w Ansbach koło Norymbergi (zakład Leona Christiana Lauera?), najprawdopodobniej w marcu 1946 roku.

Egzemplarz 647 sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych.

Charakterystyczne elementy krzyża:

  1. sygnatura na rewersie: na górnym ramieniu seria IV, na lewym napis ZHP, na prawym Ansb.
  2. wyjątkowo cienki słupek.

Inny posiadany przeze mnie egzemplarz numer IV 367 ma doklejony w późniejszym okresie słupek, stąd też nakrętka przypadkowa (nie prezentowana).

 

Zauważona przeze mnie prawidłowość: 

  • krzyż o numerze trzycyfrowym ma w rzymskiej IV ciągłą kreskę u góry
  • krzyż o numerze czterocyfrowym ma w rzymskiej IV kreskę przerwaną między cyframi I i V