Okupacyjny - Miecznik (S.28)

Krzyż autorstwa najprawdopodobniej warszawskiego zakładu Władysława Miecznika.