Nowe bicie krzyża z matrycy "angielskiej"

Krzyże o rysunku identycznym jak "Naczelny Komitet Wielka Brytania (S.69)" - bite z tej matrycy, która po Anglii, używana była prawdopodobnie w okupowanych Niemczech, by znów wrócić do Anglii. 

Powyższy krzyż to nowe bicie ze starej matrycy (Anglia, lata pięćdziesiąte XX wieku?). Od kolejnego różni się detalami: układem promieniami wokół lilijki czy kierunkiem wygięcia "żyłki" na trzecim od tego złączenia pojedynczym liściu wieńca laurowego.

Inne współczesne bicie krzyża "londyńskiego".