Naczelny Komitet Wielka Brytania (S.69)

Trzecia seria krzyży bitych od 1943 roku dla Komisji Dostaw Naczelnego Komitety na Czas  Wojny działające na terenie Wielkiej Brytanii

 

 

W pracy Mariana Miszczuka "Harcerska prasa dla dzieci i młodzieży wydawana w Wielkiej Brytanii w latach 1941-1948"czytamy: "W pierwszych 400 egz. oznaczenia serii - litery NK - były bite na górnym ramieniu, a cyfry określające kolejny numer, na dolnym. W następnych 300-400 oba oznaczenia były bite na dolnym ramieniu. W tej pierwszej serii nie było oznaczenia cyfrowego 1".
 
W prezentowanym egzemplarzu na górnym "3", na dolnym natomiast "NK" i "16".