Krzyż z łódzkiej matrycy Pawła Bobkowicza (x.330)

Krzyż wybity ze starej matrycy łódzkiego grawera Pawła Bobkowicza z lat trzydziestych XXw. Egzemplarze z oryginalnej matrycy wybija Ryszard Myśliwiec z Łodzi.