Krzyż Foto-Pam w Krakowie - wersja późniejsza (S.97)

Krzyż wykonywany przez Zakład Pamiątkarski PTTK Foto-Pam w Krakowie, ul. Estery - obecnie os. Szkolne (wersja późniejsza).