Seria Z Józefa Michrowskiego (S.17)

Krzyż Józefa Michrowskiego z lat trzydziestych oznaczony trudną do wyjaśnienia serią Z. Egzemplarz na uszka (przerabiany?)

 

Wzór pojawił się najprawdopodobniej po 1931 roku, ponieważ męskie krzyże tego wzoru spotyka się z nakrętką "ORGANIZ. HARCERZY Z.H.P. GRAWER J. MICHROWSKI", a jak pisze Tomasz Sikorski, nazw Organizacja Harcerzy i Organizacja Harcerek zaczęto używać po 1931 roku.