Krzyż CKDH z początku lat trzydziestych (S.22)

Krzyż z lat trzydziestych o rysunku zbliżonym do wzoru Józefa Chylińskiego.