Krzyż Centrali Dostaw Harcerskich 1946/47 (S.63)

Trzeci po wojnie wzór krzyża harcerskiego rozprowadzany przez CDH, z charakterystycznym, bardzo wąskim łączeniem górnych liści w prawym wieńcu. Nakrętka początkowo z napisami CDH 1946/7 - później tylko CDH.