Krzyż Centrali Dostaw Harcerskich 1945 (S.58)

Bity w białym metalu, pierwszy po wojnie wzór krzyża harcerskiego rozprowadzany masowo przez Centralę Dostaw Harcerskich.

Jest prawie dokładnym powtórzeniem wzoru krzyża rozprowadzanego przez CKDH przed wybuchem II wojny światowej. Charakterystyczna sygnatura - na dolnym ramieniu rok 1945 oraz nakrętka z napisami CDH 1945. Inne: IX 429

JAK ROZPOZNAĆ

  Krzyż mylony z ostatnim przedwojennym wzorem. W krzyżu z lat czterdziestych na wierzchu liść wewnętrzny.