Krzyż okupacyjny W. Miecznik

Krzyż autorstwa najprawdopodobniej warszawskiego zakładu Władysława Miecznika.